Unieważnienie postępowania – warsztaty grupowe

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Działając w imieniu zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi unieważniam postępowanie pn Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników w ramach projektu „Aktywna Zawoja II”.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *