Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zdjęcie budyknu GOPS w Zawoi
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Adres: (siedziba ośrodek zdrowia) Zawoja 1580  34–222 Zawoja

Telefon: 033 877-50-49, 033 877-66-60