Unieważnienie Postępowania – Usługa noclegowo -gastronomiczna

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Działając w imieniu zamawiającego Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Zawoi unieważniam postępowanie pn 
Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych w ramach projektu ‘Aktywna Zawoja II”.