ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Projekt „Aktywna Zawoja II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz sali szkoleniowej i cateringu dla uczestników projektu „Aktywna Zawoja II” 

Części 1: 

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych na warsztaty pod nazwą „Aktywne sposoby radzenia sobie ze stresem z elementami treningu Jacbsona i Schulza”

Części 2:

Wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej i cateringowej wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych na warsztaty pod nazwą ,,Warsztaty budowania własnego wizerunku”      

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 unieważniam postępowanie, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekracza budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania.