ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Przeprowadzenie grupowych warsztatów

Projekt „Aktywna Zawoja II” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów dla uczestników projektu ,,Aktywna Zawoja II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta: 

STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET”

 UL. SZKOLNA 3

32-540 TRZEBINIA   

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gopszawoja.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert – Trening komunikacji interpersonalnej z pomocą przedmedyczną

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET” UL. SZKOLNA 332-540 TRZEBINIA cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.Karolina Witkowska FLOROsielec 9434-234 Osieleccena brutto: 90,00 pkt.II w kolejności
3.FASTMED Przemysław Fluderul. Orkana 12A34-220 Maków Podhalańskicena brutto: 78,26 pkt.III w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 3 oferty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

STOWARZYSZENIE PROOBRONNO-OŚWIATOWE „KADET”

 UL. SZKOLNA 3

32-540 TRZEBINIA