ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna

Projekt „Aktywna Zawoja II” Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu ,,Aktywna Zawoja II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta: 

WOJT – BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CHMIELENIEC 2 B /LU 7

30-348 KRAKÓW

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, 2 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gopszawoja.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: 

cena usługi brutto – 85 pkt.

kategoria obiektu – 10 pkt.

zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5 pkt.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.WOJT – BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄCHMIELENIEC 2 B /LU 730-348 KRAKÓW cena brutto: 100,00 pkt. I w kolejności
2.FTU JURKOWSKI PENSJONAT ***Rozalia Jurkowska os. Równie 134-452 Ochotnica Dolnacena brutto: 96,77 pkt.II w kolejności
3.Kocierz Hotel & SPAul Beskidzka 206, Targanice34-120 AndrychówOferta nieważna, nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły 3 oferty, 2 oferty spełniały wymagania zapytania ofertowego, 1 oferta nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena usługi, kategoria obiektu oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujący podmiot:

WOJT – BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CHMIELENIEC 2 B /LU 7

30-348 KRAKÓW