ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Usługa budowlana polegająca na dostosowaniu podjazdów i dojść do budynku Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych”

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Usługa budowlana polegająca na dostosowaniu podjazdów i dojść do budynku Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych”  w ramach projektu: „Aktywna Zawoja II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zostały wybrane oferty: 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE TOMASZ MAZUR

Zawoja 2373

34-222 Zawoja

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, które spełniały wymagania zapytania ofertowego. W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gopszawoja.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące postępowania tj.:

  • kryterium: cena 88 pkt 
  • kryterium: gwarancja 12 pkt

 

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE TOMASZ MAZURZawoja 237334-222 Zawoja cena brutto: 88,00 pkt. I w kolejności
2.MAKO&PAKOMariusz LubińskiSpytkowice 59034-745 Spytkowicecena brutto: 82,29 pktII w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że oferty spełniały wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto oraz udzielona gwarancja.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadnia wybrano następujący podmiot:

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE TOMASZ MAZUR

Zawoja 2373

34-222 Zawoja

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *