ZAWIADOMIENIE O BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA – Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych w ramach projektu „Aktywna Zawoja II

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O BRAKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych w ramach projektu „Aktywna Zawoja II ”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pozostawiam postępowanie bez rozstrzygnięcia z powodu braku ofert na realizację zadania. 

Uzasadnienie:

Na realizację zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna (w okresie 11 – 14 grudnia 2021 r.) na potrzeby realizacji warsztatów grupowych nie wpłynęła żadna oferta.