ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „Aktywna Zawoja II”

Projekt „Aktywna Zawoja II”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuję że do realizacji zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu: „Aktywna Zawoja II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 została wybrana oferta: 

Alicja Piątek 

Białka 195

34-220 Maków Podhalański

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły:

  • 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania: zamieszczono informację na stronie internetowej: http://gopszawoja.pl/

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria tj.: kryterium: cena 100 pkt 

Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Pracownia Psychologiczna ,,Integra”Beata Pochłopień, Katarzyna MikołajczykSpółka CywilnaBiałka 19534-220 Maków Podhalańskicena brutto: 100 pktI w kolejności
2.Alicja Piątek Białka 19534-220 Maków Podhalańskicena brutto: 97,50 pktII w kolejności

Organizacja i przeprowadzenie grupowego poradnictwa psychologicznego

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej ofertyKolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1.Pracownia Psychologiczna ,,Integra”Beata Pochłopień, Katarzyna MikołajczykSpółka CywilnaBiałka 19534-220 Maków Podhalańskicena brutto: 100 pktI w kolejności
2.Alicja Piątek Białka 19534-220 Maków Podhalańskicena brutto 53,79 pktII w kolejności

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wpłynęły: 

  • 2 oferty, które spełniały wszystkie wymagania zapytania ofertowego

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto.

W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadania wybrano następujący podmiot:

Alicja Piątek 

Białka 195

34-220 Maków Podhalański